Ústav geovied

Previous slide
Next slide

Aké študijné programy ponúka ÚGV?

Aktuality

Stretnutie mladých geológov v Sisteron, FR

CEEPUS – štipendijný výmenný program

Článok o Geovednej expozícii

Témy diplomových prác pre inžinierske štúdium

Okruhy otázok pre Bc. a Ing. štátnice

Témy bakalárskych prác pre študijný program GaRR