Previous
Next

Aké študijné programy ponúka ÚGV?

Aktuality

Okruhy otázok pre bakalárske štátnice

Témy bakalárskych prác pre 2. a 3. ročník GaRR

Školenie k ručnému ED-XRF spektrometru

Štúdium na Ústave geovied – prezentácia

Minerály a ich každodenné využitie – brožúrka na stiahnutie