Ústav geovied

Slovenská geologická olympiáda (SGEO)

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SGEO 2024!!!

VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA SGEO 2024!!!

 Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne vyhlasuje

2. ročník Slovenskej geologickej olympiády.

Geologická olympiáda je predmetová súťaž z geologických disciplín pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií, ktorej cieľom je napomáhať výučbe o neživej prírode, vyhľadávanie talentovaných žiakov a systematicky podporovať a rozvíjať ich odborný rast v tomto smere.

Súťaž je určená súťažiacim-záujemcom o všetky geologické odbory, kam patrí napríklad štúdium nerastov a hornín, skamenelín a vývoja života na Zemi, vrátane využívania nerastných surovín a podzemnej vody, ďalej zahŕňa ochranu pred geologickými katastrofami a zabezpečovanie účinnej ochrany predovšetkým neživej prírody.

Slovenská geologická olympiáda v roku 2024 prebehne v troch kolách – v okresnom, krajskom a celoštátnom.

Okresné a krajské kolá Slovenskej geologickej olympiády sú konané formou on-line testu za dozoru učiteľov.

Termíny SGEO v roku 2024:  

  • Okresné kolo 30. 1. 2024
  • Krajské kolo 8. 4. 2024
  • Celoštátne kolo – 03.06.2024 (pondelok)
  • Celoštátne kolo sa bude konať v priestoroch Geovednej expozície FBERG Technickej univerzity v Košiciach so začiatkom o 9,00 hod.  Geovedná expozícia sídli v hlavnej budove Technickej univerzity na ul. Letná 9, Košice. Plánik nájdete kliknutím TU:            

Tématické okruhy pre okresné kolo: 1. Minerály a ich vlastnosti, chemické vzorce, spôsob vzniku, 2. Typy hornín, ich príklady, spôsoby vzniku, 3. Geoloické procesy (vnútorné, vonkajšie), geologické činitele, javy, geologické telesá, 4. Litosférické dosky a ich rozhrania, zemská kôra – typy, horniny, 5. Geologické obdobia, známe skameneliny

Tématické okruhy pre krajské kolo: 1. Geomorfologické formy reliéfu 2. Kras, krasové útvary 3. Tektonické poruchy 4. Geologické obdobia

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Všetci – ako učitelia, tak aj súťažiaci – si musia vytvoriť účet v systéme na adrese https://is.muni.cz/ekurzy/SGEO2024 , kde nájdete aj všetky informácie a pokyny! Ak ste súťažili v Geologickej olympiáde minulý rok, účet už máte založený a viete použiť UČO už z vytvoreného účtu. V prípade akýchkoľvek technických problémov, obráťte sa prosím na Masarykovu univerzitu prostredníctvom emailu: melda@sci.muni.cz alebo telefonicky: doc. Rostislav Melichar, t.č. +420 721 280 420

Návod na založenie nového účtu nájdete kliknutím TU.

Kontakt: zdenka.babicova@tuke.sk, 055/602 2937

Zverejnenie výsledkov krajského kola SGEO 2023 nájdete v priloženom súbore

Celoštátne kolo sa konalo v pondelok 12.06.2023 na Technickej univerzite v Košiciach v priestoroch Geovednej expozície na ul. Letná 9/A, Košice. Výsledky celoštátneho kola nájdete TU.

Po vyhodnotení súťaže, odovzdaní cien a chutnom obede, sme sa v priateľskej atmosfére vydali na exkurziu do historického baníckeho mestečka Gelnica, čo bola jedna z odmien pre prvých troch víťazov. Banským múzeom v Gelnici a štôlňou Jozef nás sprevádzal skvelý Miloslav Janáč. Potom sme na haldách dolovali minerály medi i železa.