Ústav geovied

Exkurzie a terénna výučba

Súčasťou všetkých študijných programov je terénna výučba a početné exkurzie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Cieľom terénnej výučby je oboznámiť študentov s geologickou stavbou územia, poznávať horniny a minerály, pochopiť prírodné procesy, ktoré krajinu formovali. Zároveň tak študenti môžu preklopiť teoretické poznatky získané v učebniach formou prednášok a priamo v teréne pozorovať to, čo dovtedy iba počuli alebo videli na obrazovkách.