Ústav geovied

Kontakt

Technická Univerzita v Košiciach

Fakulta BERG, Ústav geovied
Park Komenského 15
042 00 Košice

Riaditeľ ústavu:
prof. Ing. Stanislav Jacko PhD.
Telefón: 00421 55 6023135
Stanislav.Jacko@tuke.sk

Sekretariát:
Ing. Tatiana Taraseková
Telefón: 00421 55 6022647
Tatiana.Tarasekova@tuke.sk

Prostriedky mestskej hromadnej dopravy v okolí areálu Technickej univerzity:
ul. Boženy Němcovej:
autobusy č.12, 19, 22; električky č.7, R4
Watsonova ulica:
autobusy č.12, 18, 55
Komenského ulica:
električky č.2, 4, 9, R3, R9

Orientačná mapa areálu Technickej univerzity