Ústav geovied

Stiahnite si voľne dostupnú monografiu HYDROGEOLOGICKÉ POMERY MESTA KOŠICE, v ktorej sú zhrnuté informácie o prírodných pomeroch mesta Košice, ako sú geomorfologické, klimatické, hydrologické, geologické a hydrogeologické pomery. V publikácii sú rozpísané informácie o litologických typoch hornín a charakteristika zdrojov podzemnej vody po jednotlivých mestských častiach mesta.