Bloková terénna výučba 06/2022 - Rakúske vs Talianske Alpy

Na terénnej exkurzii sa zúčastnili pedagógovia a študenti študijného programu Geológia a regionálny rozvoj. Študentom boli prezentované poznatky v rámci predmetov Všeobecná geológia, Ochrana prírody a krajiny, Mineralógia, Petrografia, Štruktúrna geológia či Regionálna geológia. 

„Prvý deň bol najmä o rýchlom presune z Košíc do tirolského Lienzu na juhu Rakúska. Ubytovali sme sa v typickom tirolskom penzióne vo vysoko položenej horskej dedinke Anras (1250 m). V doline hlboko pod nami tiekla rieka Dráva a vysoko nad ňou sa čneli končiare Lienzských dolomitov. Ďalší deň sme sa vybrali do centrálnej časti NP Vysoké Taury, z geologického pohľadu do tzv. Taurského tektonického okna. Naše autá dostali riadne zabrať na serpentínach známej horskej vyhliadkovej cesty (Grossglockner Hochalpenstrasse). Pod najvyššou horou Rakúska (Grossglockner 3798 m) sme mali možnosť pozorovať ústup najdlhšieho rakúskeho ľadovca Pasterze ako aj rôzne fenomény spojené s ľadovcovou činnosťou. V tejto oblasti sme si prezreli aj vydarenú geologickú expozíciu metamorfovaných a magmatických hornín Taurského okna. Nasledujúci deň naše kolesá a neskôr aj kroky smerovali do severnej časti NP Vysoké taury, do alpskej doliny Habachtal. Nad horskou chatou Alpenrose sme sa na chvíľu stali hľadačmi smaragdov. Predposledný deň exkurzie sme zamierili na juh do severného Talianska do oblasti talianskych dolomitov. Horskou cestou sme sa dostali do výšky 2300 m pod známe vrcholy Tre cime di Lavaredo. Neďaleko najvyššieho vrcholu Cima Grande ( 2999 m) sme pozorovali diametrálne odlišnú morfológiu a geologickú stavbu tejto časti Álp tvorenej nedeformovanými sedimentárnymi dolomitickými horninami. Posledný deň exkurzie sa niesol v znamení dlhej cesty a návratu na Slovensko.“                

Ing. Roman Farkašovský, PhD.