Jesenná exkurzia na Rankovské skaly

Hneď začiatkom zimného semestra v jeden slnečný jesenný deň sme sa vybrali so študentmi bakalárskeho programu Geológia a regionálny rozvoj skúmať krásu Slanských vrchov. Našim cieľom bolo dostať sa na Rankovské skaly, ktoré sú reliktom stratovulkánu tvoreného pyroxenickým andezitom a sú prírodnou rezerváciou (5. stupeň ochrany) s početnými chránenými druhmi rastlín a živočíchov. Odtiaľ sme pozorovali nádhernú okolitú scenériu údolia rieky Torysa a stratovulkánov Slanských vrchov.