Témy bakalárskych prác pre 2. a 3. ročník GaRR

Témy bakalárskych prác pre 2. a 3. ročník študijného programu Geológia a regionálny rozvoj nájdete TU. HISTÓRIA ZAĽADNENIA TATIERVedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Juraj Janočko PhD.Cieľ: Na základe údajov z literatúry rekonštruovať jednotlivé fázy zaľadnenia Tatier. Práca budedoplnená terénou fotodokumentáciou autora.SPRACOVANIE VÝSLEDKOV GEOTERMÁLNEHO VRTU GTC-1 ČIŽATICEVedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.NÁVRH VYUŽITIA GEOTERMÁNEHO […]

Školenie k ručnému ED-XRF spektrometru

Dňa 17. 01. 2022 sa uskutočnilo na našom ÚGV školenie k ručnému ED-XRF spektrometru, ktorý nám umožní priamo v teréne vykonať presné analýzy prvkového chemického zloženia vzoriek.