Ing. Daniel Linsel - úspešný geológ v ďalekej Afrike

Hneď po ukončení študijného programu Geologické inžinierstvo na našom Ústave geovied, Ing. Daniel Linsel pracoval v spoločnosti Ludovika Energy, s.r.o., kde vykonával prácu pomocného geológa a geotechnického inžiniera pre projekt U-Mo ložiska Kurišková. Po dvoch rokoch odišiel žiť do Zambie, kde sa uplatnil v geologickom odbore najprv ako geotechnický inžinier, kde dohliadal na testovanie vzoriek stavebných materiálov v laboratóriu. Neskôr sa stal vedúcim skúšobného laboratória stavebných materiálov, kde riadil prevádzku testovania materiálov a analýzu výsledkov pre stavebné a cestné projekty. V súčasnosti je úspešným nezávislým konzultantom a projektovým geotechnickým inžinierom v Lusake v Zambii. Okrem toho, že je držiteľom rôznych certifikovaných spôsobilostí, je aj členom v „Engineering Institution of Zambia“ (EIZ), registrovaným inžinierom v „the Engineers Registration Board“ (ERB) a členom „the South African Institute for Engineering and Environmental Geologists“ (SAIEG).