Exkurzia v kameňolome na dolomit - Trebejov

V rámci predmetu Ložiská nerastných surovín navštívil náš kolega Mgr. Sebastián Hreus, PhD. so študentmi neďaleký kameňolom v Trebejove, v ktorom sa ťaží dolomit. Študenti po úvodnom školení BOZP mohli naživo vidieť ako vyzerá denná prevádzka v kameňolome, aké stroje a akým spôsobom sa hornina ťaží a dopravuje na miesto spracovania.