Ústav geovied sa venuje oblastiam základnej a aplikovanej geológie. Tvorí ho trojica pracovísk: samotný Ústav, Geovedná expozícia (výstavný pavilón zbierok minerálov, hornín a skamenelín) a Archív geologického prieskumu. Základným zameraním ústavu je pedagogická činnosť a vedecko-výskumná aktivita.