Ponuka Ústavu geovied pre žiakov základných a stredných škôl

Vážený pán učiteľ, vážená pani učiteľka!

Dovoľujeme si ponúknuť Vám spoluprácu v zmysle podieľania sa na spestrení výuky biológie, chémie, alebo geografie pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Srdečne Vás pozývame spolu s triedou do Geovednej expozície fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach, kde Vašim žiakom radi odprezentujeme niektorú z ponúkaných tém, ktoré sú v súlade s učebnými plánmi ZŠ. Benefitom prezentácie sú praktické ukážky vzoriek minerálov, hornín, nerastných surovín, konkrétne príklady geologických javov z terénu na fotografiách, atď.

Dokument na stiahnutie s ponukou tém: Ponuka spolupráce Ústavu geovied pre 2. stupeň základných škôl