Geovedná expozícia FBERG

Geovedná expozícia FBERG je pracovisko, ktoré spravuje Ústav geovied. Je to výstavný pavilón zbierok minerálov, skamenelín a vzoriek z rôznych typov ložísk nerastných surovín. Viac o expozícii si môžete prečítať v brožúre. Stála expozícia slúži najmä na výučbu pre študentov Technickej univerzity, je však prístupná aj pre študentov iných škôl. V prípade záujmu verejnosti je možné sprístupniť expozíciu aj pre jednotlivcov. Okrem prehliadok stálej expozície je tu priestor aj pre rôzne prednášky, prezentácie a workshopy. 

Nájdete nás v hlavnej budove Technickej univerzity na adrese: Letná 9, 042 00, Košice

Kontakt:

Ing. Zdenka Babicová, PhD. – správca Geovednej expozície

Email: zdenka.babicova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2937