10/02/2022

Európska federácia geológov je stále bez Slovenska. Východiskom je združenie Asociácií a ich členov. Toto by mala byť výzva, ktorá by sa mala naplniť do jedného roka, tak aby sme začiatkom roka 2023 mohli požiadať aspoň o pridružené členstvo.