International Conference of Young Geologists

Cieľom tejto vedeckej konferencie je možnosť prezentovať štúdie, experimentálne a teoretické výsledky doterajšieho výskumu doktorandov v dennej i externej forme štúdia a mladých vedeckých pracovníkov, ako aj poskytnúť možnosť vedeckej publikácie.
Hlavným poslaním konferencie je poskytnúť priestor pre komunikáciu a získanie informácií prostredníctvom diskusie, odborných publikácií a neformálnych rozhovorov, uskutočniť výmenu názorov a skúseností, získať nové nápady pre vedeckú prácu. Účasť na konferencii je krokom k budúcemu prezentovaniu odborných výsledkov v náročnom prostredí na slovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Súčasťou konferencie je aj exkurzia na rôzne zaujímavé geologické lokality.

Ďalšie informácie môžete dostať na stránke: Herlany – ICYG (webnode.sk)