Dňa 17. 01. 2022 sa uskutočnilo na našom ÚGV školenie k ručnému ED-XRF spektrometru, ktorý nám umožní priamo v teréne vykonať presné analýzy prvkového chemického zloženia vzoriek.